Orientační ceník prací v rozashu bytové jednotky či rodinného domu

Dokumentace Obsah dokumentace Orientační cena*
Dokumentace elektroinstalace pro stavební povolení - dokumentadce s náležitostmi dle vyhl. 499/2006   5 000 - 15 000Kč
Prováděcí projektová dokumentace elektroinstalace - technická zpráva   5 000 - 50 000Kč
- výpočet minimální intenzity osvětlení
- výkres - silnoproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů
- výkres - schémata rozvaděčů v provedení jednopólovém
- výkaz výměr
- rozpočet
Prováděcí projektová dokumentace hromosvod - technická zpráva   3 500 - 15 000Kč
- výkres - půdorys zastřešení s vyznačením všech podstatných součástí
- výkaz výměr
- rozpočet
Prováděcí projektová dokumentace inteligentní dům - technická zpráva 10 000 - 60 000Kč
- výpočet minimální intenzity osvětlení
- výkres - silnoproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů
- výkres - řídící slaboproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů
- výkres - schémata rozvaděčů v provedení jednopólovém
- výkaz výměr
- rozpočet
Prováděcí projektová dokumentace EPS - technická zpráva   5 000 - 20 000Kč
- certifikát systému
- energetická náročnost
- výkres - půdorys podlaží
- výkres - blokové schéma
- výkaz výměr
- rozpočet
Prováděcí projektová dokumentace EZS - technická zpráva    5 000 - 17 000Kč
- energetická náročnost
- schvalovací list
- seznam smyček
- výkres - půdorys podlaží
- výkres - blokové schéma
- výkaz výměr
- vozpočet
Prováděcí projektová dokumentace SK - technická zpráva    2 000 - 8 000Kč
- výkres - půdorys podlaží
- výkres - blokové schéma
- výkaz výměr
- rozpočet
Prováděcí projektová dokumentace EKV - technická zpráva   4 000 - 10 000Kč
- výkres - půdorys podlaží
- výkres - blokové schéma
- výkaz výměr
- rozpočet
Prováděcí projektová dokumentace CCTV - technická zpráva    2 000 - 10 000Kč
- výkres - půdorys podlaží
- výkres - blokové schéma
- výkaz výměr
- rozpočet
Konzultace, poradenství, autorský dozor - v rámci projektové dokumentace zdarma 500,- Kč/h

* uvedené ceny jsou orientační, konkrétní ceny budou upřesněny po individuelní domluvě v závislosti na rozsahu projekčních prací