Úvod

Systémy EZS jsou zárukou bezpečnosti Vašeho bytu, rodinného domu, garáže, kanceláře, průmyslových objektů, skladů apod. Tento systém zaručuje majiteli objektu, že v případě jakéhokoliv nežádoucího narušení vyvolá požadovanou reakci, a to v podobě spuštění sirény, zaslání sms na mobilní telefon majitele, informace na PCO (pult centrální ochrany), čímž se značně sníží rizika dopadu napadení objektu nezvanou návštěvou. Systém EZS tedy chrání Vás i Váš majetek ve Vaší přítomnosti i nepřítomnosti. Základem systému EZS jsou čidla, ústředna a ovládací zařízení. Struktura všech komponent systému je závislá od ochrany, která je klientem vyžadována, jakým způsobem chce klient systém ovládat a jak chce být o případném narušení zabezpečeného objektu informován.

Z čeho se zabezpečení skládá?

Ústředna

Srdcem i mozkem celého systému EZS je ústředna, která vyhodnocuje informace z nainstalovaných čidel a zajišťuje vyvolání poplachu v podobě lokální (akustické sirény) i dálkové signalizace (sms či prozvonění na Váš telefon, signál na PCO apod.). Typ instalované ústředny závisí na počtu samostatně chráněných zón v objektu, n a počtu osazených čidel a na vyžadované signalizaci poplachu.

Čidla

Podstatnou částí celého systému EZS jsou dobře zvolená čidla detekující případné narušení objektu. Ochranu objektu zajišťují různé typy detektorů identifikující narušení objektu a detektory identifikující jiné nebezpečí ohrožující majetek a zdraví majitelů jako např. požár, úniku plynu či zaplavení. Ochranu přístupových cest (oken a dveří) zajišťují rozpínací magnety, tříštivá čidla aj. Interiér objektu je zpravidla chráněn detektory pohybu, infračidly, otřesovými či vibračními čidly, čidly pro detekci kouře či plynu aj.

Ovládací zařízení

Systém EZS lze ovládat několika způsoby, a to klávesnicí, biometrickými čtečkami, dálkovými ovladači nebo jednoduše pomocí GPS modulu přes mobilní telefon.

Náš cíl

Cílem naší práce je navrhnout pro Vás takový systém zabezpečení, který ochrání Vás a Váš majetek před případnými narušitelí a zároveň minimalizuje množství falešných poplachů, tak, aby Vás systém chránil, ale neobtěžoval.

Příklad z projektu

Inteligentní dům