Úvod

Systém elektronické kontroly vstupu sleduje, eviduje a řídí průchod či přístup osob do vymezených prostor na základě definovaných oprávnění. Osoby využívající vstup do zabezpečených prostor používají bezkontaktní identifikační prvek, kterým může být karta, přívěšek na klíče, případně některý z biometrických údajů, kterým se u přístupového terminálu identifikují a po kladném ověření jejich přístupových práv jim systém povolí otevřít dveře, nebo projít turniketem, otevře se jim závora apod.

Z čeho se Elektronická Kontrola Vstupu skládá?

Přístupová čtečka

Přístupové zařízení (čtečka) je základním stavebním kamenem jákéhokoliv přístupového systému, od těch nejjednodušších autonomních, kde je ovládán zámek určených vstupů, až po ty nejsložitější systémy, kde je čtečka napojena na řídící jednotku, umožňující záznam osob, či propojení s docházkovým systémem. Přístupových čtecích zařízení je v dnešní době nepřeberné množství od klasických kartových či čipových, až po tzv. biometrické čtečky, které dokážou identifikovat osoby podle otisku prstu nebo očního pozadí.

Řídící jednotky kontroly vstupu

Řídící jednotka se uplatní všude tam, kde nám nestačí pouhé otevření samostatných dveří pomocí přístupové čtečky jako náhrada za klasický klíč. Tam, kde přístupový systém tvoří ucelený systém propojující více zařízení bude řídící jednotka srdcem celého systému. Řídící jednotky mohou být pro malé autonomní systémy i pro velké síťovatelné kontroléry s ethernetovým rozhraním pro velmi rozsáhlé instalace.

Softwarové vybavení

Je nezbytnou součástí každého systému, kde je nutné uchovávat databáze přístupů, či měnit práva jednotlivých klientů.

Náš cíl

Optimalizovat přístupový systém tak, aby vyhovoval přesně Vašim potřebám a nárokům a to po stránce funkční, tak i finanční.

Příklad z projektu

Inteligentní dům