Úvod

Spolecnost Electric Technology s.r.o. navazuje na zkušenosti získané působením v několika projekčních firmách od roku 2007 a přímo navazuje na projekční činoost KK-projektu, který působil na našem trhu od roku 2012. Electric Technology s.r.o. se zabývá především projekcí veškerých silnoproudých i slaboproudých elektroinstalací pro komerční prostory, rodinné domy a bytové jednotky

Klademe důraz na skloubení funkční elektroinstalace s celkovým architektonickým pojetím objektu tak, aby prvky elektroinstalace nenarušovaly celkový design jednotlivých prostor. Zaměřujeme se rovnež na náročnou klientelu a technologicky náročné objekty, kdy elektroinstalace představuje srdce a mozek jednotlivých instalovaných celků, jako jsou vytápění, vzduchotechnika, bezpečnostní systémy, osvětlení, atd. Jednotlivé technologie jsou řízeny tak, aby minimalizovaly množství nutných úkonu uživatele a zaručily maximální komfort při užívání jakéhokoliv objektu.

Jsme pro Vás schopni zajistit potřebnou projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení, či provedení stavby, s případným stavebním dozorem a odbornými konzultacemi. Dokumentace bude vyhotovena tak, abychom maximálně vyhověli Vašim technickým i finančním nárokům. Dále jsme schopni zajistit celkovou zakázku „na klíč“ tak, že s námi budeme konzultovat pouze projekt na úrovni, která bude vyhovoval Vašim potřebám, veškeré další činnosti při realizaci zakázky si vezmeme na starosti my.